Journées Benelux-2018

In 2050 zal ruim 60% van de bevolking in de stad wonen. Zullen de mensen er binnen de voor de planeet aanvaardbare grenzen wonen? Zullen alle stedelingen kunnen profiteren van een voldoende levenskwaliteit?

Vandaag denken we bij het leven in de stad aan congestie en luchtverontreiniging, beton en de grotere impact van klimaatderegulering, bevolkingsgroei en toenemende ongelijkheid, overconsumptie en afval, gebrek aan groenvoorzieningen, … de inwoners en de problemen, en dus ook de oplossingen, zijn in de stedelijke agglomeraties geconcentreerd.

Zo gedijen in de stad vernieuwingen op het vlak van duurzame gebouwen, energie- en voedselproductie, koolstofvrije gemeenschapsvoorzieningen, infrastructuur voor voetgangers en fietsers en ecologische netwerken. Via transitie-initiatieven verkrijgen wijken een grotere slagvaardigheid. Er worden samenwerkingsverbanden en ruildiensten opgezet. De circulaire economie vindt ontwikkelingskansen.
Overal ter wereld bedenken bewoners, bedrijven en instellingen stedelijke levenswijzen die veerkrachtiger zijn en die de klimaatopwarming kunnen ombuigen door het milieu te regenereren.

Om veerkracht en regeneratie te bereiken, is educatie een essentiële hefboom. De uitdaging is drieledig: bijdragen tot de herijking van onze culturele horizon door de emotionele banden met het milieu te vernieuwen, sleutels voor inzicht in de complexiteit van onze planeet en haar bewoners doorgeven, de vaardigheden, ethiek en attitudes ontwikkelen die nodig zijn om keuzes te maken over beroepen, levenswijzen en betrokkenheid.

Op het gebied van educatie zijn de problemen … en de oplossingen eveneens in de steden geconcentreerd!
Doelstellingen

Via het programma van deze conferentie trachten we de stakeholders bij – formele en niet-formele – educatie te ondersteunen in hun gedachtevorming en hun praktijk, zodat ze op hun schaal educatieve activiteiten kunnen ontwikkelen die nog meer zijn afgestemd op de toekomstige uitdagingen.

Daartoe worden op deze dagen met name twee aandachtspunten nader uitgewerkt:

  • De toekomstige uitdagingen voor de stad en de plaats van educatie
  • Complexiteitssleutels: Pedagogische sleutels voor een complex NME-denken
    Nieuwe pedagogische tool die tijdens de vorige twee edities van de Benelux-conferenties werd geïnitieerd en ontwikkeldOP HET PROGRAMMA

DONDERDAG 22 : CYCLUS VAN DRIE VOORDRACHTEN

We starten de conferentie met drie inleiders die een vergelijkende kijk geven op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de stad, alsook op de – wellicht nodige – veranderingen in onze educatieve beroepspraktijken.“Kan de stad de wereld redden?”

Door Eric Corijn (filosoof en socioloog, directeur van Brussels Academy...)

Het merendeel van de mensheid woont in steden. En die steden worden almaar groter. Daar ontstaan de grote uitdagingen voor onze Aarde en daar moeten die worden opgelost. Er worden ons drie mondiale uitdagingen voorgelegd: onze relatie tot de natuur, de grote maatschappelijke ongelijkheid en multiculturaliteit. Deze uitdagingen structureren het stedelijk project.


“Welke educatie(s) voor transitiesteden?”

Door Benoît Galand (doctor in de psychologie en professor in de educatieve wetenschappen aan de UCLouvain)

Wat zouden de educatieve uitdagingen in de wereld van morgen zijn? Waarover hebben (zullen) onze kinderen educatie nodig (hebben)? Wat kan van educatie in het licht van de aanstaande uitdagingen worden verwacht? Kan educatie bijdragen tot gedragsverandering? Welke rol spelen kennis en emoties in dit verband? Hoe kunnen onze educatieve activiteiten deze verandering bespoedigen? In deze presentatie wordt ingegaan op de manier waarop psychologisch onderzoek deze verschillende vraagstellingen inzichtelijk maakt.


“Voor welke toekomstige uitdagingen staat NME in deze veranderende wereld, een wereld in transitie?”

Door Lucie Sauvé (via videoconferentie) (gewoon hoogleraar aan het departement Didactiek van de Universiteit van Québec te Montréal (UQAM), waar ze tevens directrice is van het onderzoekscentrum voor educatie en opleiding inzake milieu en ecoburgerschap – Centr’ErE)

Voor een kritisch, gemotiveerd en creatief ecoburgerschap … In het licht van de aard van de huidige sociaal-ecologische vraagstukken en op basis van talrijke reflexieve onderzoeken en experimenten stelt Lucie Sauvé ons een updating voor van verscheidene fundamenten en bronnen van inspiratie voor de milieueducatieve aanpak.


Rondetafel voor vragen&antwoorden met onze inleidersVRIJDAG 23 : VERKENNINGS- EN REFLECTIEDAG

Op de tweede dag kunnen we ons denkproces en onze discussies verder uitdiepen dankzij met name twee reeksen van workshops:1. Kennismaking met de nieuwe tentoonstelling Belexpo:

In deze tentoonstelling, die bestemd is voor leerkrachten en ouders, ontdekt u dat we veel kunnen doen om het leven in de stad aangenamer te maken. Vlotter reizen zonder te vervuilen, minder afval produceren, gezonder eten, nieuwe jobs vinden, energiezuiniger leven in comfortabelere woningen en scholen … Tijdens het bezoek aan BELEXPO kunt u talloze opdrachten uitvoeren in de 10 wijken van onze stad ... Met het aangekoppelde armbandje ontdekt u uw opdrachten en vindt u uw bezoek terug op internet.

En als we deze tentoonstelling nu eens aan de tool Complexiteitssleutels zouden toetsen?


2. Explore the city 2.0

Verkenningsparcours met behulp van een app

Verken de omgeving rond Thurn & Taxis. Via dit parcours kunnen de deelnemers met een app in kleine zelfstandige groepjes kennismaken met stakeholders en experimenten in de economische, maatschappelijke en/of ecologische sfeer die trachten de stad van morgen (opnieuw) uit te vinden en daar vraagtekens bij plaatsen.


Deze activiteiten duren een halve dag, zodat iedere deelnemer deze ‘s ochtends of ‘s middags kan meemaken.

De dag wordt afgesloten om 16.30 uur.

UITGEWERKTE PROGRAMMA

Download het hier

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie:

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

Routebeschrijving en diverse informatie


Data :

22 en 23 november 2018


Doelgroepen

We willen graag een ruim publiek van educatieve professionals (leerkrachten, pedagogisch werk(st)ers, educatief begeleid(st)ers, … ) bereiken. In het denkproces dat we willen volgen, wordt immers stilgestaan bij educatie in de volle breedte, in alle vormen (formeel, niet-formeel, op school, NME, cultureel, …). We denken samen na over gedeelde doelstellingen en de aanvullingen die nodig zijn om een aanpak te ontwikkelen die bestand is tegen de uitdagingen waar we voor staan.


Prijs

Onderstaande prijzen omvatten de deelname aan de diverse momenten van de conferentie. De accommodatie wordt niet door ons georganiseerd (zie hieronder voor nadere informatie).

Er worden u diverse totaalpakketten aangeboden:

  • Deelname aan het volledige programma (donderdag 22, 17 u - vrijdag 23, 16.30 u): 75€
  • Enkel deelname aan de conferentie op donderdag 22 november: 10€
  • Deelname aan de conferentie en de maaltijd op donderdag 22 november: 35€
  • Enkel deelname aan het programma op vrijdag 23 november:45€

Inschrijvingen

De inschrijvingen zijn momenteel afgesloten. Reserveren voor de conferentiecyclus op donderdag 22 november is echter niet verplicht.

Voel je vrij om dezelfde dag nog aan te sluiten vanaf 18.00 uur (start van de conferentie om 19.00 uur).


En het verblijf?

De organisatoren houden zich niet bezig met de organisatie van de accommodatie. Hieronder staan evenwel wat voorstellen voor democratische formules nabij de locatie van het evenement:Download het hierContactpersonen:


Organisatoren


Deze Benelux-conferentie wordt gecoördineerd door Réseau IDée
In nauwe samenwerking met:

Coren asbl

L’Institut d’Eco Pédagogie (IEP)
Rencontre des Continents

Education Environnement
In samenwerking met:

Permafungi

Inter Environnement Bruxelles

Coördinatie Zenne