HET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK WERFT AAN: ENERGIEVERANTWOORDELIJKE (M/V) DIENST GEBOUWEN

Offre publiée le
13/11/2017 .

Présentation :

HET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHAARBEEK WERFT AAN: ENERGIEVERANTWOORDELIJKE (M/V)
DIENST GEBOUWEN - SPECIALE TECHNIEKEN
DIRECTIE INFRASTRUCTUUR


Schaarbeek, een gemeente met 133.000 inwoners, staat voor vele stads- en tijdsgebonden uitdagingen. Die uitdagingen zijn tegelijk drijfveren die ons ertoe aanzetten te innoveren, dag na dag. En dat op alle vlakken: dienstverlening aan de burger, netheid, onderwijs, administratie, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimtes, sport, openbare wegen, openbare verlichting.
Om die projecten in goede banen te leiden, zijn we geregeld op zoek naar competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. U wilt zich ook inzetten voor het openbare belang? Kom dan bij ons werken!

ALGEMENE MISSIE:

De energieverantwoordelijke is belast met het verzekeren van de opvolging en de ontleiding van het verbruik van de gemeentegebouwen via ScaNR (vroeger NRClick), voor zowel verwarming, elektriciteit als water. Samen met de betrokken partijen (architecten, bezetters, technische diensten, enz.), stelt hij voor en/of implementeert hij aangepaste oplossingen om het verbruik te verlagen : preventieve en curatieve acties, investeringen en technische interventies, sensibiliseringsacties.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:


Energieboekhouding via de ScaNR-software

 • Updaten van de informatie noodzakelijk voor de energieboekhouding :

  • Inventarisvandesites/gebouwenenvandemeters
o Gegevens noodzakelijk voor de interpretatie (aantal bezetters, verwarmde oppervlaktes, ...)
  • Manuele opname van sommige meters, indien pertinent bevonden
 • Voor de sites / grote verbruikers :

  • Verzekeren van de goede werking van de reeds geplaatste dataloggers (recuperatie van de verbruiksgegevens om het kwartier)

  • Uitrusten van pertinente sites (nieuwe gebouwen, gebouwen met grote afwijkingen, ...)
  • Dagelijks opvolgen van het verbruik om abnormaal verbruik te detecteren (met name instellen van parameters voor alarmsignalen)


Analyse van het verbruik

 • Opstellen van de verbruiksprofielen van de gebouwen (huidige situatie versus mogelijk geoptimaliseerde situatie) en van de pertinente verhoudingen voor de analyse van het verbruik (kWh / m2, bezetters, ...)
 • Wat betreft abnormaal verbruik :
  • Voorafgaandelijk definiëren, in overleg met de betroffen dienst(en), van de doeltreffendste procedures om tussen te komen in geval van een abnormaal gebruik
  • Bij vaststelling ervan, opstellen van een diagnose

 • Formuleren van uit te voeren interventievoorstellen (afstellingen, kleine werken, zwaardere investeringen) en voorbereiden van een actieplan per gebouw – met name in overleg :
  • Met de Verwarmings- en Regelingsdienst, om samen de afregelingen van de verwarmingsinstallaties te optimaliseren, waarbij evenwel het comfortniveau van de gebruikers moet worden verzekerd (programmaties, onderbrekingen, ...)
  • Met de Diensten Elektriciteit en Informatica voor een rationeel elektriciteitsverbruik
 • De gemeentelijke administratie verbindt zich ertoe om de maatregelen die ingaan tegen alle vormen van discriminatie te respecteren en belooft een politiek te voeren die gericht is op diversiteit.
  • Met de beheerders van de renovatie- of nieuwbouwprojecten om een langetermijnvisie voor te stellen betreffende de renovatie van de gemeentegebouwen en bijstaan van de besluitnemers in hun technisch-economische keuzes
  • Met de gebruikers van het gebouw (conciërges, ...) om hen raad te geven, te informeren en hen te betrekken door met name periodiek de sites te bezoeken
 • Ramen van de gerealiseerde en potentiële besparingen

 

Rapportering

 

 • Opmaken van een jaarlijkse overzichtstabel van het verbruik van alle gemeentegebouwen

 • Definiëren van de frequentie van een aangepaste rapportering en voorbereiden van de noodzakelijke verslagen ter attentie van een uiteenlopend publiek (bezetters, technische diensten, beleidsmakers, ...)
 • Deelnemen aan de jaarlijkse evaluatie van het gemeentelijke Klimaatplan, binnen het kader van de jaarlijkse evaluatie van het Gemeentelijke Duurzame Ontwikkelingsplan (GDOP)

Medewerking aan andere processen/projecten

 • Samenwerken met :
  • De dienst Uitrustingen voor de aspecten contracten en Facturatie
  • De Dienst die belast is met de reglementaire aspecten (milieuvergunningen, EPB-certificaten, saneringstaks, ...) voor de thematieken betreffende het verbruik van energie/water
 • Het aanspreekpunt zijn :
  • Inzakesensibiliseringscampagnesbetreffendeenergie-/waterbesparingen
  • Samen met het team NRClick van Sibelga : energieboekhouding ScaNR, centrale voor energiebesparende opdrachten en diensten (ondersteuning in de organisatie en de opvolging van energiebesparende werken)

 • Medewerking aan het netwerk van Energieverantwoordelijken van de gemeenten en Brusselse Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM)


GEZOCHT PROFIEL:

 • Architect, ingenieur, Master in een technische of wetenschappelijke richting
  • Tweetaligheid FR/NL gewenst
 • Grote interesse voor een doeltreffend energiegebruik en voor de energieproblematiek in het algemeen 

 • Andere : 

  • Uittreksel uit het strafregister - model 1

  • Bereid zijn opleidingen te volgen
  • In sommige gevallen en volgens de noodzaak kunnen prestaties buiten de werkuren worden gevraagd

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN:


Technische vaardigheden en kwalificaties :


 • Goede kennis van de technische installaties in gebouwen :
  • HVAC : verwarming, regeling, elektriciteit, loodgieterij
  • Gebouwen : buitenmantel, ramen, isolatie, ...
 • Schriftelijke vaardigheden : in staat zijn beknopte en duidelijke rapporten op te stellen, kunnen synthetiseren 
en nuttige informatie kunnen verspreiden, zowel mondeling als schriftelijk 


Volgende vaardigheden/ervaring kunnen voorleggen wordt beschouwd als een troef : 


 • Kennis hebben van ScaNR of van een andere energieboekhoudingssoftware, kennis van AutoCad en een 
uitstekende beheersing van Excel 

 • De opleiding Energieverantwoordelijke gevolgd hebben 

 • Uitstekende kennis van de wetgeving en de normen inzake REG en milieu 

 • Gebruiken van collectieve intelligentietools 


   
Vaardigheden :

 • Dynamisch, proactief, verantwoordelijkheidszin, teamspirit en autonomie 

 • Zin voor organisatie 

 • Bekwaam projecten te beheren 

 • Kunnen vereenvoudigen, pedagogische kwaliteiten 

 • Gemakkelijk in de omgang, diplomatisch, in staat zich aan zijn publiek aan te passen, luisterbereidheid en 
empathie 

 • Stressbestendigheid 


ONS AANBOD:

voltijds contract van onbepaalde duur, volgens barema A.1. – bestuurssecretaris. 


Voordelen:

 • Beter evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij wettelijke en reglementaire verlofdagen en een vlottend uurrooster 

 • Valorisatie van beroepservaring (openbare sector : volledig – privésector : maximum 6 jaar) 

 • Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie 

 • Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering 

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) en interne mobiliteit 

 • Terugbetaling vervoerskosten (voetganger, fiets, MIVB en NMBS) 

 • Recht op maaltijdscheques

Selectieprocedure:

Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en/of een onderhoud. 


Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Caroline SCLAPARI, Coördinatrice Klimaatplan (csclapari@schaerbeek.irisnet.be ). 
Vind al onze beschikbare vacatures op de website: www.schaerbeek.be/emploiadmin 

   
De kandidaturen moeten opgestuurd worden ter attentie van Mevr. Françoise LUC, Directeur van het Departement Human Resources, Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaerbeek of
 per mail: rh_recruitment@schaerbeek.irisnet.be voor ten laatste 10/12/2017.


Te vermelden referentie: P17bis-TS3