De Stichting voor Toekomstige Generaties zoekt voor indiensttreding begin november 2018 een tweetalige projectmedewerker

Offre publiée le
18/10/2018 .

Présentation :

Aanwerving tweetalig projectmedewerker (M/V) in het kader van de kandidaatsoproep “Zero Waste Innovation Award”


De Stichting voor Toekomstige Generaties zoekt voor indiensttreding begin november 2018 een tweetalige projectmedewerker (M/V).

De Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd in 1998 opgericht en is een Belgische stichting die zich enkel en alleen toelegt op de transformatie van onze maatschappij naar een model dat op duurzame ontwikkeling berust.
Als Stichting van openbaar nut is zij pluralistisch, onafhankelijk en actief in de drie gewesten van het land.
De Stichting heeft haar hoofdkantoor in Namen; daarnaast beschikt ze over een kantoor in Brussel.
Meer informatie : www.stg.be

De kandidaatsoproep « Zero Waste »

De kandidaatsoproep « Zero Waste Innovation Award » wordt georganiseerd door de Stichting voor Toekomstige Generaties met de steun van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. Hij richt zich op alle studenten uit het Belgische hoger onderwijs (Vlaanderen, Federatie Wallonië-Brussel, Duitstalige Gemeenschap) en beoogt studenten te sensibiliseren rond de problematiek van “Single-Use”, in het bijzonder van plastic voorwerpen en verpakkingen. De kandidaatsoproep wil jongeren aanzetten tot het uitwerken van projecten om “Single-Use” zoveel mogelijk terug te dringen, door preventie, het stimuleren van hergebruik en recyclage en het mogelijk maken van een circulaire economie. De projecten kunnen ontwikkeld worden in het kader van een vak, een Master thesis, of door een studentencollectief of -kring.
De beste projecten zullen door een multidisciplinaire jury bekroond worden en ontvangen een prijs.

Uw opdracht :

U bent verantwoordelijk voor de praktische uitwerking en organisatie van de kandidaatsoproep “Zero Waste Innovation Award”: het lanceren van de oproep, het organiseren van de jury en de valorisatie van de geselecteerde projecten.

Uw taken :

 • U bent verantwoordelijk voor de praktische uitwerking en organisatie van de kandidaatsoproep “Zero Waste Innovation Award”:
  • Communicatie van de projectoproep: opstellen en versturen van e-mailingen, updaten van de website, communicatie via de sociale media, telefonische contacten met professoren en studentenverenigingen in Vlaanderen, in de Federatie Wallonië-Brussel en in de Duitstalige Gemeenschap (FR), presentatie en toelichting van de kandidaatsoproep voor groepen studenten, opzoeken van nieuwe contacten en registratie in onze database, ...
  • Ontvangen van de kandidaatsdossiers: administratieve opvolging en verwerking van de kandidaatsdossiers en contacten met de betrokken studenten
  • Organiseren van de jury: contacteren van potentiële juryleden, praktische organisatie van de juryvergadering en voorbereiden van ondersteunende documenten
  • Uitwerking van de communicatie rond de bekroonde projecten: opstellen en verzenden van een e-mailing, updaten van de website, communicatie via de sociale media, mogelijks de organisatie van een evenement of het superviseren van de uitwerking van een videoproductie of een brochure/folder


Uw profiel :

 • U bent geïnteresseerd in duurzame ontwikkeling;
 • U hebt een zeer goede actieve kennis van het Nederlands en het Frans, zowel geschreven als gesproken;
 • U hebt een vlotte pen in het Nederlands en bent in staat om Franstalige teksten te vertalen naar het Nederlands. U hebt de capaciteiten om een tekst in het Nederlands op inhoud, vorm en spelling na te lezen;
 • U hebt ervaring in projectmanagement en houdt ervan om een project van A tot Z uit te werken en uit te voeren;
 • U bent goed in Public Relations en schrikt er niet voor terug om contacten te leggen per telefoon of tijdens evenementen;
 • U bent zelfstandig, flexibel en polyvalent;
 • U schrikt niet terug voor administratieve taken die deel uitmaken van de projecten, noch voor een zekere werkdruk tijdens bepaalde « sleutelmomenten ».
 • U bent enthousiast en creatief;
 • U bent een echte teamplayer;
 • U bent vertrouwd met de courante softwareprogramma’s zoals Word, Excel en PowerPoint;
 • U hebt ervaring met het gebruik van sociale media. Ervaring met het gebruiken van een database en het beheren van een website is een troef.

Wat wij u bieden:

 • Een uitdagende job in een dynamische, tweetalige werkomgeving met aangename werksfeer en mogelijkheden tot ontwikkeling in een Stichting in volle groei.
 • Een halftijds contract van bepaalde duur (nov-juni). Afhankelijk van de evolutie van het programma, op termijn mogelijks een evolutie naar een voltijds contract en/of een contractverlenging.
 • Uw loon zal bepaald worden in functie van uw profiel en relevante ervaring met het oog op de jobinhoud. U ontvangt ook maaltijdcheques.
 • Uw werkplek is Brussel en Namen. Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt volledig vergoed.

Praktisch

Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Kandidaten sturen hun motivatiebrief met CV per e-mail naar secretariaat@stg.be . Kandidaturen worden behandeld van zodra ze ingediend worden. Weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met selectieproef. Kandidaturen kunnen ten laatste tot 15 november ingediend worden, maar de selectieprocedure kan eerder afgesloten worden, in het geval een geschikte kandidaat gevonden wordt.Stichting voor Toekomstige Generaties
Marjan Van de maele
Programmaverantwoordelijke
rue de l’Arsenal 4  -  5000 Namen – België

Bureau in Brussel: Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel

www.stg.be